Login

 

 

Zadaci za izoštravanje uma

1.Upišite  broj koji nedostaje u  tabeli

    4     14      2     8

    8       8      8     8

   6       11     5    ?                                                                                                      

2.Na koliko različih načina može da se obuče djevojka koja ima 5 bluze i 4 suknje? 

3.Na koliko se načina  5 učenika mogu razmestiti na 5 stolice?                                      

4.Nekoliko drugova prilikom susreta rukovali su se jedan sa drugim.Koliko je bilo drugova, ako je bilo svega 10 rukovanja?                                                                                                                

5.Koliko ima dvocifrenih brojeva?                                                                                        

6.Napiši četverocifren broj kome je zbir cifara 1.                                                                       

7.Znamo da je razlika prirodnih brojeva m i n jednaka 80,  tj. m-n=80.

    Izračunati i upisati vrijednost izraza  m-(n-20).                                                            

8.Znamo da je razlika prirodnih brojeva m i n jednaka 80,  tj. m-n=80.

    Izračunati i upisati vrijednost izraza  (m-30)-n.                                                              

9.Znajuċi da je 15873·7=111 111, odmah napiši rezultat sljedeċeg množenja:

      15873·21=_______                                                                                      

10.Zbir dva broja je 3.Koliki ċe postati taj zbir ako se jedan sabirak poveċa za 2, a drugi smanji za 2.

11.Ako je a·b=12. Koliko ċë biti novi proizvod ako jedan faktor poveċamo dva puta , a drugi isto poveċamo dva puta:            a) poveċat ċe se 2 puta b) poveċat ċe se 4 puta  c) ostat ċe isti

12.Četiri prave sijeku se tako da obrazuju kvadrat. Koliko pravih uglovas obrazuju te prave?

13.Tri radnika urade jedan posao za 8 sati.Za koje bi vrijeme taj isti posao   uradila 2 radnika?    

14.Suljo pretrči 100 metara za 11 sekundi, a Mujo 130 metara za 13 sekundi. Ko je brži?

15.Na koliko svega načina može da se zamjeni kovanica od 5 KM od po 1 KM i 2 KM.   

 

 

 

 

Rješenje:

[Rj: 1. [(8+8):2=8   2.20 3.120  4.5. 90  6. 1 000  7. 100 8. 50 9. 333 333  10. 11.  b) 48 12. 16  13. 12  14.Mujo  15. 3]