Login

ZABAVNI ZADACI

 

1.Učestvuješ u trci.Prestigneš drugu osobu.Na kom si sada  mjestu?

2.Ako prestigneš posljednju osobu, na kom si mjestu?

3.Almin otac ima pet kćeri 1.Nana 2.Nena, 3. Nina, 4. Nona. Kako se zove peta kćerka?

4.Nijema osoba u prodavnici želi da kupi četkicu za zube.Imitirajući pokrete pranja zuba, uspjeva da prodavcu objasni šta želi da kupi.Ako slijep čovjek želi da kupi naočale za sunce, kako će to objasniti prodavcu?

5.U jednoj sobi se nalaze tri sijalice, a u drugoj tri prekidača za te sijalice, za svaku po jedan.Poznato ti je da su u ovom trenutku sve tri sijalice ugašene.Kako možeš da utvrdiš koji prekidač odgovara kojoj sijalici ako u sobu sa sijalicama možeš da uđeš jedanput?

6.Koja je riječ suvišna u skupu riječi : DUŽ, TROUGAO, PRIZMA,MJERA,KUPA?

7. Jedna dama, na pitanje koliko ima godina, odgovorila je:”Kad sam se udala muž mi je imao 35 godina, a ja 20.On sada ima 70 godina. značI, meni je 40”. Zašto je ovako odgovorila?

8. Šta sat i dan imaju, a mjesec i vijek nemaju?

9.a) Čime završava dan, a počinje noć? b) Šta je usred vatre, a ne izgori?

 c) Koja riječ ima sto jednakih slova?

10. Jedan čovjek je 1980. Godine imao 20 godina, a 1985. samo 15 godina. Kada je on rođen?

11.Zašto se poslije uvođenja obaveznog vezivanja pojaseva broj nastradalih u saobraćajnim nesrećama, koji traže pomoć u bolnicama povećava?

12.Brojevi u nizu redaju se po nekom pravilu. Upiši jo jedan član koji nedostaje

    a) 11,13,17,23,31,41,__            b) 1,1,2,3,5,8,13,21,_   

     c)   3,7,11,15,19,__    

13. Suljo i Mujo imaju prezimena    Suljiċ i Mujiċ, pri čemu je Suljo stariji od Suljiċa za 2 godine.

 Koje  prezime ima svaki dječak? 

    a)Suljo Siljiċ a Mujo Mujiċ         b)Suljo Mujič a Mujo Suljiċ  

14.Na koliko različih načina može da se obuče djevojka koja ima 4 bluze i 3 suknje? 

15. Na koliko se načina  4 učenika mogu razmjestiti na 4 stolice? 

16. Upišite  broj koji nedostaje u  tabeli

     2     9      4

     7      5     3

    6       1     ?