Login

Mozgalice

 1. Petoro mladih su se dogovorili da svake godine zajednički slave rođendan. Prvi put su se sastali u jednom restoranu i izabrali okrugli sto sa 5 stolica koje su bile označene A, B, C, D i E. Pri tom se nisu saglasili gdje će ko da sjedne. U tom je naišao šef restorana i predložio: “ Sjedite danas ko gdje stigne i neod toga nikakav problem. Sljedeće godine promjenite raspored, sljedeće godine opet i tako svake naredne godine dok sve rasporede ne izmjenite. Poslije toga, svako takvo novo slavlje biće vam besplatno. Poslije koliko godina će (ako je moguće) biti besplatno slavlje?
 2. Dat je niz brojeva 10,15,20,25,30,...,Koliko članova ima niz.
 3. Ne odvajajući olovku od papira i ne prelazeći istu liniju dva puta (kroz istu tačku možeš „proći” više puta ) nacrtaj figuru kao na slici.mozgalice slika 1
 4. Dva putnika došla su do rijeke. Tu je bio mali čamac u kom je mogao da se preveze samo jedan čovjek. Tim čamcom su se ipak prevezla oba putnika. Kako je to moguće?
 5. Na sva postavljena pitanja učenik odgovara sa :”DA” „NE” i uvijek govori istinu . Koje pitanje treba postaviti dva puta uzastopno, pa da učenik na njih da različite odgovore
 6. Letjele su vrane. Spazile su- Po tri vrane-grana više.     - Po dvije vrane –vrana više.      -Koliko vrana? Koliko grana?
 7. Dva odrasla čovjeka i dva dječaka treba da se provezu s jedne na drugu obalu rijeke. Kako će oni to uraditi, ako na raspolaganju imaju samo mali čamac u koji može stati jedan odrastao čovjek ili dva dječaka?
 8. Nedavno je u „Avazu” objavljen naslov: Među šestoricom prvih trojica juniori. Prvih šest mjesta zauzeli su: 1. Medić 2.Bebić 3. Vladić  4. Gorić 5. Dedić  6.Lolić. Navedi prezime bar jednog juniora.  
 9. Gubari su napali šumu i svakim danom je bilo dva puta više zaraženog drveća nego predhodnog. Za 8 dana cijela šuma je bila zaražena. Za koliko dana je bilo  zaraženo pola šume?
 10. U kutiji se nalazi 10 crvenih , 20 bijelih, 30 zelenih i 40 plavih kuglica. Koliko najmanje kuglica treba izvući da bismo bili sigurni da smo izvukli  najmanje 5 kuglica iste boje?
 11.  Dokazati da se pomoću posuda od 4 litara i 7 litara sa česme u prazan lonac  može presuti: 1,2,3,5,6,8,9,10 i 11 litara tečnosti.
 12. Istraživači su istraživali Amazoniju i jednoga dana njih trojica dođoše na   obalu „velike rijeke”.    Rijeku je moguće preći u čamcu koji može da preveze najviše dvije osobe. Problem je u tome što su istraživači imali za vodiće tri domoroca sa ljudožderskim osobinama, koji su se ispoljavale u slučajevima kada je broj domorodaca veći od broja istraživača. Pomozite   istraživačima da se prevezu preko rijeke.