Login

Računske operacije sa mjernim brojevima uglova

Zadaci za ponavljanje i utvrđivanje  Matematika za 6. E.Galijatović-R.Onodi strana 105. zadaci 11-21.

Uz11

Rješenje:

Rju11

Uz12

 

Rješenje:

Rju12

Uz13

 

Rješenje:

Rju13

Uz14

Rješenje:

Rju14

Uz15

 

Rješenje:

Rju15

Uz16

 

Rješenje:

Rju16

 

Uz17

Rješenje:

Uz18

 

Rješenje:

Rju18

Uz19

 

Rješenje:

Rju19

Uz20

 

Rješenje:

Rju20

Uz21

 

Rješenje:

Rju21