Login

Zapremina kvadra i kocke.Brojevi veċi od miliona i brojni izrazi

 zkk1

Rješenje 1.

zkk2-10

Rješenje 2.

 Rješenje 3.  Rješenje 4.  Rješenje 5.
            Rješenje 6.  Rješenje 7.  Rješenje 8.  Rješenje 9.
           Rješenje 10.