Login

Sabiranje i oduzimanje u prvom milionu

1. Saberi:

    6 867       354 568        245 837              

+ 3 196      + 86 486      +   7 685

Rješenje:

    6 867        354 568        245 837              

+ 3 796       + 86 486       +   7 685

10 663         441 054         253 522

2.Oduzmi:

   8 467             27 493           128 357

- 2 629           -18 578         -   97 576

Rješenje:

   8 467             27 493           128 357

 - 2 629           -18 578         -  97 576

   5 838              8 915             30 781

3. Popuni tabelu:

a

45 324

47 346

 

b

17 378

 

425 648

a+b

 

67 485

706 929

Rješenje:

 

a

45 324

47 346

281281

b

17 378

20139

425 648

a+b

62702

67 485

706 929

 

4. Riješi jednačinu:

   a) x+1 478=6 431

   b) y-3 473=4327

   c) 25 186-a= 14 228

 

Rješenje:

a) x+1 478=6 431 x=6431-1478=4953

b) y-3 473=4327 y=4327+3473=7800

   c) 25 186-a= 14 228 a=25186-14228

                                         =10958

5. Riješi nejednačine:(Odredi zatim najmanji i najveċi broj iz N koji je rješenje )

   a) x+45 361<134 342

   b) 272 124-x>93 289

Rješenje:

a) x+45 361<134 342    

   x<134 342-4 5361

     x<88981 x€{1,2,3,...,88 980}

   najmanji je 1, a najveċi 88 980.

b) 272 124-x>93 289          

     x< 272 124-93 289

     x<178 835 x€{1,2,3,...,178 834}

   najmanji je 1, a najveċi 178 834.

6. Koristeċi osobinu nepromjenljivosti zbira,  a+b=(a-c)+(b+c) izračunaj:

       a) 42 266 + 18 234 =

       b) 58 249 + 22 351 =

Rješenje:

a)42 266-6 + 18 234+6 =42 260+18 240=60 500

b)58 249-9 + 22 351+9 =58 240+22 360=80 600

7.Izračunaj vrijednost brojnog izraza.

   a) 3 503-(a+1 158)=

         a=789

b)36 278+(34 089+a)=

a=2 498

Rješenje:

   a) 3 503-(a+1 158)=3 503-(789+1 158)  =3 503-1 947=1 556

         a=789             

b)36 278+(34 089+a)=36 278+(34 089+2 498)=36 278+36 587=72 865

a=2 498       

 

8. Brat, sestra i otac imaju zajedno 75 godine. Otac ima 47 godine. Sina je dobio kad je

    imao 32 godine. Koliko je godina imao otac kad je dobio kċerku?

 

Rješenje:

Otac ima 47 godina,  sin ima 47-32=15 godina,  kċi 75-(47+15)=13 godina.

Otac je imao 47-13=34 godine kada je dobio kċerku.