Login

 

 

naslov 1

Naslov 2

naslov 3

I zad srednji nivo brojevni izrazi

I rj srednji nivo brojevni izrazi

Rješenje 1.

 Rješenje 2.  Rješenje 3.  Rješenje 4.
                 Rješenje 5.  Rješenje 6.  Rješenje 7.  Rješenje 8.
                 Rješenje 9.   Rješenje 10.  

II zad srednji nivo stereometrija mnogougao

II rj srednji nivo stereometrija mnogougao

 

 Rješenje 1. Rješenje 2.   Rješenje 3.
Rješenje 4.  Rješenje 5.  Rješenje 6. 
Rješenje 7.  Rješenje 8  Rješenje 9. 
Rješenje 10. 

III zad srednji nivo stepeni

III rj srednji nivo stepeni

 Rješenje 1. Rješenje 2.  Rješenje 3.  Rješenje 4. 
 Rješenje 5. Rješenje 6.  Rješenje 7.  Rješenje 8. 
 Rješenje 9. Rješenje 10. 

IV zad srednji nivo funkcije

IV rj srednji nivo funkcije

 

Rješenje 1. Rješenje 2.  Rješenje 3. Rješenje 4. 
Rješenje 5.   Rješenje 6. Rješenje 7.  Rješenje 8. 
 Rješenje 9. Rješenje 10. 

V zad srednji nivo algebarski razlomci

V rj srednji nivo algebarski razlomci

 

Rješenje 1-3.

Rješenje 4-6.  Rješenje 7-10. 

VI-VII zad srednji nivo jednacine nejednacine

 

 Rješenje 1. Rješenje 2. Rješenje 1.   Rješenje 2.
Rješenje 3.  Rješenje 4.  Rješenje 3.  Rješenje 4. 
Rješenje 5 Rješenje 6. Rješenje 5.   Rješenje 6.
 Rješenje 7.  Rješenje 8.  Rješenje 7.  Rješenje 8. 
Rješenje 9.   Rješenje 10. Rješenje 9.   Rješenje 10.

VIII-zad srednji nivo problemi

VIII-rj srednji nivo problemi

 

 Rješenje 1.  Rješenje  2.
 Rješenje 3  Rješenje 4.
 Rješenje 5.  Rješenje  6.
  Rješenje 7.  Rješenje 8. 
 Rješenje 9.   Rješenje 10.

IX-zad srednji nivo O P figura

IX-rj srednji nivo O P figura

 

 Rješenje 1.  Rješenje 2. Rješenje 3.  Rješenje 4. 
 Rješenje 5.  Rješenje 6. Rješenje 7.  Rješenje 8. 
Rješenje 9.  Rješenje 10.     

X zad srednji nivo P V tijela

X rj srednji nivo P V tijela

 

 Rješenje 1. Rješenje 2.  Rješenje 3.  Rješenje 4. 
Rješenje 5.  Rješenje 6.  Rješenje 7.  Rješenje 8. 
 Rješenje 9. Rješenje 10.